plavání Veselý Paleček
Základní údaje: Návštěvní řád MC Veselý Paleček je určen pro organizované plavání dětí v rehabilitačním bazénu v areálu Krytého bazénu, Mlýnská 1828/15, 678 01 Blansko. Plavecké kurzy v rehabilitačním bazénu jsou určeny pro věkovou skupinu: Batolata 1 – 3 r. Děti předškolního věku 3 – 6 r. Děti mladšího školního věku 6 – 10 r. Do bazénu nemají přístup: Děti do ukončeného prvního roku. Děti a osoby trpcí přenosnými chorobami. Osoby pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. Závazné pokyny pro účastníky plaveckého kurzu: 1. Příchod na hodinu plavání doporučujeme minimálně 15 min před začátkem lekce (zejména v chladnějším období) – z důvodu aklimatizace. 2. Kočárky a boty odkládejte v prostoru k tomu vyhrazeném, do prostoru šaten a bazénu vstupujte v přezůvkách. 3. Oblečení si, prosím, ukládejte do uzamykatelných skříněk v šatně, za odložené věci MC Veselý Paleček ani Lázně Blansko neručí, ani neposkytují náhradu. 4. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat základní zásady hygienického chování – tj. před vstupem do bazénu se důkladně bez plavek umýt mýdlem a osprchovat. Každý účastník používá zásadně vlastní hygienické potřeby. 5. Po důkladném umytí si dítě i doprovod nasadí čisté plavky. Pokud dítě neudrží moč či stolici, je nutné použití jednorázových či neoprenových plen. 6. Lekce začíná přesně na čas, v tu dobu musíte již být připraveni u bazénu, osprchovaní. Na opozdilce nečekáme! 7. Odchod z relaxační místnosti doporučujeme minimálně 15 min po ukončení lekce (zejména v chladnějším období) – z důvodu aklimatizace. 8. K plaveckým pomůckám se chováme jako k "vlastním". 9. Jakékoliv poranění hlaste lektorce! 10. Obsahem kurzu je půl hodiny (případně 45 min) plavání pod vedením lektorky. Čas před zahájením a po ukončení lekce je na zodpovědnost rodičů či doprovodu!! 11. Po dobu pobytu v bazénu respektujte, prosím, pokyny lektora. 12. Nočníky po použití musí doprovod okamžitě vynést a vylít do WC (ne do sprch!), opláchnout a postřikem dezinfikovat dezinfekčním přípravkem, který je umístěn u pohotovostního WC u haly s bazénem. Lektor/ka zajišťuje dezinfekci nočníků a jejich následný oplach pitnou vodou po skončení každého plavacího dne. Náhrady plavání: 1. Trvání kurzů – obvykle 6 – 9 týdnů (počet lekcí je přesně uveden v rezervačním systému Auksys) 2. V případě nepřítomnosti je třeba se předem omluvit v systému, a to nejpozději den předem do 20:00 hodin. Neomluvené nebo později omluvené hodiny budou brány jako odplavané (čili bez možnosti náhrady). V případě, že se nemůžete do rezervačního systému přihlásit, můžete omluvy psát pomocí sms, vždy však do 20:00 hod předchozího dne. 3. Omluvené lekce - náhrady, můžete vybrat v průběhu kalendářního měsíce od ukončení stávajícího kurzu, bude-li v některé lekci volné místo. Jestliže pokračujete v následujícím (novém) kurzu, máte možnost požádat na plavani@veselypalecek.cz o prodloužení do celého tohoto kurzu. 4. Náhrady můžete vybírat v případě volného místa i na ostatních bazénech, rozdíl ceny se nehradí ani nevrací. 5. Náhrady nelze odečítat z kurzovného. 6. Kurz lze zrušit bez sankce nejpozději 24 hodin před jeho zahájením, abychom mohli včas toto místo znovu obsadit. Případné zrušení kurzu pište co nejdříve na plavani@veselypalecek.cz. 7. V případě Vaší nepřítomnosti na lekci, za sebe můžete po předchozí domluvě s lektorkou poslat náhradníka adekvátní věkové kategorie (nikoliv plavecké). 8. V případě Vaší nepřítomnosti na lekci, za sebe můžete po předchozí domluvě s lektorkou poslat náhradníka adekvátní věkové kategorie (nikoliv plavecké). Platba plavání: Platba plavání v hotovosti je možná pouze na první lekci kurzu, a to pracovníkovi MC Veselý Paleček (nikoliv lektorce). Oproti platbě bude na místě vystaven příjmový doklad platby v hotovosti. Platba plavání na účet vedený u Fio banky č.ú. 2001081884/2010 musí být provedena nejpozději sedm dní před zahájením první lekce plavání. Do zprávy pro příjemce uveďte: číslo bazénu: rehabilitační bazén Lázně Blansko 1 kojenecký bazén Lázně Blansko 2 Hotel Panorama 3 plavecký bazén Lázně Blansko 4 Černá Hora 5 den, který plavete (po, ut, st, čt, pa, ne) příjmení a jméno dítěte příklad: 3-st-Kuncová Vilemína (ve středu plave dítě jménem Kuncová Vilemína na Hotelu Panorama) Potvrzení o seznámení se s provozním řádem rehabilitační bazén. V tištěné podobě bude v první den zahájení kurzu na místě k podpisu. Platnost od 10. srpna 2020 zpracovala: Mgr. Ivana Kuncová a Nicol Matalová schválila: Bc. Lenka Šebelová, DiS. Bc. Lenka Šebelová, DiS. předsedkyně MC Veselý Paleček, z.s.
Provozní řád rehabilitační bazén
Obecná pravidla pro snazší pohyb rodičů a dětí v prostoru u rehabilitačního bazénu na lekci přicházejte včas, šatna je menší a abychom se v ní lehce prostřídali, potřebujeme být převlečení než první skupinka skončí v bazénu (včasným příchodem usnadníte práci lektorce i začlenění svého dítěte do lekce) ve sprchách se zdržujte pouze dobu nezbytně nutnou, ať se snadněji stihnete všichni prostřídat zdržujte se pouze v prostorách u rehabilitačního bazénu převlékání dětí je možné pouze v šatně u rehabilitačního bazénu, to platí i pro použití WC chováme se tiše s druhým sourozencem se nezdržujeme u bazénu, „plaváčka“ předáme lektorce a pak si jej vyzvednete kočárky neparkujeme v prostorách wellness centra odpočinkovou místností pouze procházíme, v tento čas není určena nám Pozn.: dopolední kurzy, tj. ve St, Ct a Pa dopoledne mají k dispozici celý prostor wellness pro převlékání a přípravu na kurz plavání. Což zahrnuje 2 šatny a přidružené WC včetně odpočívárny.
Rehabilitační bazén - odpolední čtvrteční kurzy
VESELÝ PALEČEK
Provozní řády: