plavání Veselý Paleček
Základní údaje: Provozní řád MC Veselý Paleček je určen pro organizované plavání dětí v bazénu areálu Hotelu Sladovna,Černá Hora 3/5, 679 21 Plavecké kurzy jsou určeny pro věkovou skupinu: Batolata od 1 -3 r. děti předškolního věku 3- 6 r. Do bazénu nemají přístup: Děti do ukončeného prvního roku. Děti a osoby trpcí přenosnými chorobami. Osoby pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. Závazné pokyny pro účastníky plaveckého kurzu Příchod na hodinu plavání doporučujeme minimálně 15 min před začátkem lekce (zejména v chladnějším období) – z důvodu aklimatizace. Oblečení si, prosím, ukládejte do uzamykatelných skříněk v šatně, za odložené věci MC Veselý Paleček ani Hotel Sladovna neručí, ani neposkytuje náhradu. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat základní zásady hygienického chování – tj. před vstupem do bazénu se důkladně bez plavek umýt mýdlem a osprchovat. Každý účastník používá zásadně vlastní hygienické potřeby. Po důkladném umytí si dítě i doprovod nasadí čisté plavky. Lekce začíná přesně na čas, v tu dobu musíte již být připraveni u bazénu, osprchovaní. Na opozdilce nečekáme! Nočníky po použití musí doprovod okamžitě vynést,vylít do wc(ne do sprch!) opláchnout a postřikem dezinfikovat dezinfekčním přípravkem, který je umístěn u WC. Lektor/ka zajišťuje dezinfekci nočníků a jejich následný oplach pitnou vodou po každém plavacím dni. Odchod z prostoru hotelu doporučujeme minimálně 15 min po ukončení lekce (zejména v chladnějším období) – z důvodu aklimatizace. Aklimatizační čas je možno strávit v herně. K plaveckým pomůckám se chováme jako k "vlastním". Jakékoliv poranění hlaste lektorce! Obsahem kurzu je půl hodiny plavání pod vedením lektorky. Čas před zahájením a po ukončení lekce je na zodpovědnost rodičů či doprovodu!! Po dobu pobytu v bazénu respektujte, prosím, pokyny lektora. Vířivka je povolena pouze se souhlasem lektorky a slouží k relaxaci pouze účastníkům kurzu.Nedovolte svým dětem do ní skákat nebo vylívat vodu ven! Náhrady plavání: 1. Kurz obvykle trvá 8 - 10 týdnů / lekcí,přesný počet vždy uvádíme v informativním emailu a auksysu. 2. V případě nepřítomnosti je třeba se předem omluvit v systému, a to nejpozději den předem do 20:00 hodin. Neomluvené nebo později omluvené hodiny budou brány jako odplavané (čili bez možnosti náhrady). V případě, že se nemůžete do rezervačního systému přihlásit,můžete omluvy psát pomocí sms. 3. Omluvené lekce - náhrady, můžete vybrat v průběhu kalendářního měsíce od ukončení stávajícího kurzu, bude-li v některé lekci volné místo. Jestliže pokračujete v následujícím (novém)kurzu,máte možnost požádat na plavani@veselypalecek.cz o prodloužení do celého tohoto kurzu. 4. Náhrady nelze odečítat z kurzovného. 5. Kurz lze zrušit bez sankce nejpozději 24 hodin před jeho zahájením,abychom mohli včas toto místo znovu obsadit.Případné zrušení kurzu pište co nejdříve na plavani@veselypalecek.cz 6. V případě Vaší nepřítomnosti na lekci, za sebe můžete po předchozí domluvě s lektorkou poslat náhradníka adekvátní věkové kategorie. Platba plavání: Platba plavání v hotovosti je možná pouze na první lekci kurzu, a to pracovníkovi MC Veselý Paleček (nikoliv lektorce). Oproti platbě bude na místě vystaven příjmový doklad platby v hotovosti. Platba plavání na účet vedený u Fio banky č.ú. 2001081884/2010 musí být provedena nejpozději v týdnu,před zahájením první lekce plavání. Do zprávy pro příjemce uveďte: číslo bazénu: rehabilitační bazén Lázně Blansko 1 kojenecký bazén Lázně Blansko 2 Hotel Panorama 3 plavecký bazén Lázně Blansko 4 Černá Hora 5 den, který plavete (po, ut, st, čt, pa, ne) příjmení dítěte příklad: 2-st-Kuncová (ve středu plave dítě jménem Kuncová v kojeneckém bazénu) Potvrzení o seznámení se s provozním řádem Hotel Panorama. V tištěné podobě bude v první den zahájení kurzu na místě k podpisu. Platnost od 10. srpna 2020 zpracovala: Mgr. Ivana Kuncová a Nicol Matalová schválila: Bc. Lenka Šebelová, DiS. Bc. Lenka Šebelová, DiS. předsedkyně MC Veselý Paleček, z.s.
Provozní řád Hotel Sladovna
Provozní řády: