plavání Veselý Paleček
Základní údaje: Provozní řád MC Veselý Paleček je určen pro organizované plavání dětí v plaveckém bazénu v areálu Krytého bazénu, Mlýnská 1828/15, 678 01 Blansko. Plavecké kurzy ve velkém bazénu jsou určeny pro věkovou skupinu: Děti předškolního věku 3 – 6 r. Děti mladšího školního věku 6 – 10 r. Do bazénu nemají přístup: Děti do ukončeného třetího roku. Děti a osoby trpcí přenosnými chorobami. Osoby pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. Závazné pokyny pro účastníky plaveckého kurzu: 1. Příchod na hodinu plavání doporučujeme minimálně 15 min před začátkem lekce (zejména v chladnějším období) – z důvodu aklimatizace. 2. Do prostoru šaten a bazénu vstupujte v přezůvkách. 3. Oblečení si, prosím, ukládejte do uzamykatelných skříněk v šatně, za odložené věci MC Veselý Paleček ani Lázně Blansko neručí, ani neposkytuje náhradu. 4. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat základní zásady hygienického chování – tj. před vstupem do bazénu se důkladně bez plavek umýt mýdlem a osprchovat. Každý účastník používá zásadně vlastní hygienické potřeby. 5. Po důkladném umytí si dítě (případně i doprovod) obleče čisté plavky. 6. Lekce začíná přesně na čas, v tu dobu musíte již být připraveni u bazénu, osprchovaní. Na opozdilce nečekáme! 7. Odchod z prostoru chodby či šatny doporučujeme minimálně 15 min po ukončení lekce (zejména v chladnějším období) – z důvodu aklimatizace. 8. K plaveckým pomůckám se chováme jako k "vlastním". 9. Jakékoliv poranění hlaste lektorce! 10. Obsahem kurzu je hodina (60 min) plavání pod vedením lektorky. Čas před zahájením a po ukončení lekce je na zodpovědnost rodičů či doprovodu!! 11. Po dobu pobytu v bazénu respektujte, prosím, pokyny lektora. Náhrady plavání: 1. Trvání kurzů - pololetí - školní rok (počet lekcí je přesně uveden v rezervačním systému Auksys) 2. V případě nepřítomnosti je třeba se předem omluvit v systému, a to nejpozději den předem do 20:00 hodin. Neomluvené nebo později omluvené hodiny budou brány jako odplavané (čili bez možnosti náhrady). V případě, že se nemůžete do rezervačního systému přihlásit, můžete omluvy psát pomocí sms, čas omlouvání však platí taktéž do 20:00 hod předchozí den. 3. Omluvené lekce - náhrady, můžete vybrat v průběhu celého pololetí. Náhrady můžete vybírat v případě volného místa i na ostatních bazénech, rozdíl ceny se nehradí ani nevrací. 4. Náhrady nelze odečítat z kurzovného. 5. Kurz lze zrušit bez sankce nejpozději 24 hodin před jeho zahájením, abychom mohli včas toto místo znovu obsadit. Případné zrušení kurzu pište co nejdříve na plavani@veselypalecek.cz. 6. V případě Vaší nepřítomnosti na lekci za sebe můžete po předchozí domluvě s lektorkou poslat náhradníka - adekvátní věkové kategorie (nikoliv plavecké). Platba plavání: Platba plavání v hotovosti je možná pouze na první lekci kurzu, a to pracovníkovi MC Veselý Paleček (nikoliv lektorce). Oproti platbě bude na místě vystaven příjmový doklad platby v hotovosti. Platba plavání na účet vedený u Fio banky č.ú. 2001081884/2010 musí být provedena nejpozději sedm dní před zahájením první lekce plavání. Do zprávy pro příjemce uveďte: číslo bazénu: rehabilitační bazén Lázně Blansko 1 kojenecký bazén Lázně Blansko 2 Hotel Panorama 3 plavecký bazén Lázně Blansko 4 Černá Hora 5 den, který plavete (po, ut, st, čt, pa, ne) příjmení a jméno dítěte příklad: 3-st-Kuncová Vilemína (ve středu plave dítě jménem Kuncová Vilemína na Hotelu Panorama) Potvrzení o seznámení se s provozním řádem - plavecký bazén. V tištěné podobě bude v první den zahájení kurzu na místě k podpisu. Platnost od 10. srpna 2020 zpracovala: Mgr. Ivana Kuncová a Nicol Matalová schválila: Bc. Lenka Šebelová, DiS. Bc. Lenka Šebelová, DiS. předsedkyně MC Veselý Paleček, z.s.
Provozní řád plavecký bazén
Provozní řády: